برچسب: گشت

سازمان دانش آموزی بستری مناسب برای بسط و توسعه مشارکت آگانه دانش آموزان در عرصه های مختلف است

سازمان دانش آموزی بستری مناسب برای بسط و توسعه مشارکت آگانه دانش آموزان در عرصه های مختلف است

کرج (پانا)- مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز ضمن پیام21 اردیبهشت ماه سالروز تاسیس سازمان دانش آموزی گفت سازمان دانش آموزی بستری مناسب برای بسط و توسعه مشارکت آگاهانه دانش ...

صفحه 1 از 3 1 2 3