اردوهای مهارت محور سازمان دانش‌آموزی باعث تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت جویی دانش‌آموزان می‌شود

 معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت اردوهای مهارت محور سازمان دانش‌آموزی باعث تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری،مشارکت‌جویی، قانون‌مندی و ارتقا اعتماد به نفس و تاب‌آوری بیشتر...

صفحه 1 از 21 1 2 21