در شهرتهران،الگوهای جهادی ترسیم وکارگروه های تخصصی درراستای بهبود شرایط آموزشی وبرقراری عدالت ونصیب برابر آموزشی تشکیل شده است

جلسه قرارگاه نصیب برابر آموزشی شهر تهران، در راستای اجرایی شدن مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص نصیب برابر آموزشی کودکان و تحقق عدالت آموزشی، با حضور علیرضا کریمیان؛ مدیرکل...

با انجام مانور بازگشایى، مدارس شهر تهران آماده میزبانى از دانش آموزان شدند

در راستاى نظارت برچگونگى اجراى پروژه مهر وآگاهى ازمیزان آمادگى مدارس شهر تهران براى آغازسال تحصیلى، مدیرکل، شورای معاونین و مدیران مناطق از مانور بازگشایى مدارس شهر تهران ابازدید کردند....

خیرین با ورودبه حوزه نرم افزاری، یعنی تقدیر وحمایت ازدانش آموزان و فرهنگیان، هم مدرسه می سازند و هم در کنار آموزش و پرورش، در فرآیند آموزشی قرار می گیرند

باحضور وزیر آموزش و پرورش مراسم "تجلیل از ۸۰ دانش آموز ممتاز" و کادر آموزشی مدارس خیری حاج اکبر ابراهیمی در شهر تهران برگزار شد. ...

صفحه 1 از 28 1 2 28