طرح‌های برتر جشنواره نوجوان خوارزمی برای تجاری‌سازی به معاونت علمی ریاست جمهوری معرفی می‌شوند

دبیر علمی جشنواره نوجوان خوارزمی گفت: طرح‌های ارائه شده پس از دو مرحله داوری به ارگان‌های پشتیبان مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی می‌شوند تا زمینه تجاری سازی...

صفحه 1 از 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46