معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان افزایش بهره وری در آموزش و پرورش نقش مهمی در افزایش بهبود کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی ایفا می کند.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی آموزش پرورش استان هرمزگان از تشکیل کمیته بهره وری در استان به منظور افزایش خدمات آموزشی و پرورشی و تحقق اهداف نظام آموزشی خبر...

معاون آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش هرمزگان: از تجهیزات مازاد ادارات در مهارت آموزی هنرجویان هنرستان ها استفاده شود

معاون آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش هرمزگان گفت: از تجهیزات مازاد ادارات در مهارت آموزی هنرجویان و ایجاد رشته های بندری هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش استفاده...

کسب مقام اول توسط 5 دانش آموز استعدادهای درخشان استان در مسابقات قطبی بیست و هفتمین کنگره سراسری قرانی مدارس استعدادهای درخشان و راه یافته به مرحله کشوری

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان بیان داشت : بنا به اعلام دبیرخانه قطب یک کشوری کنگره سراسری قران کریم سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان 5 دانش آموز استعدادهای درخشان...

تأکید بر اجرای امور به نحوی که بازخورد مطلوب داشته باشد / حمایت وزیر آموزش وپرورش و استاندار هرمزگان قابل ستایش است

مدیر کل آموزش وپرورش هرمزگان ضمن تأکید بر اهمیت اجرای بهینه امور برای دریافت بازخورد مطلوب گفت :نتیجه این بازخورد ها ، جلب حمایت بیشتر ازسوی وزیر آموزش وپرورش و...

مهمترین رسالت راهبران آموزشی و تربیتی ، هدایت ،راهنمایی و کیفیت بخشی به فرایند آموزش و یادگیری دانش آموزان است / انجام آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی راهبران آموزشی در شهریور ماه

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان هرمزگان با اشاره به رسالت کیفیت بخشی راهبران آموزشی وتربیتی در بهبود فرآیند آموزش و یادگیری دانش آموزان مدارس چند پایه روستایی ،...

صفحه 1 از 24 1 2 24