برچسب: شاخه کاردانش

بازدید سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از محل برگزاری آزمون های استانداردهای مهارتی شهرستان گلبهار

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی، ناصری رئیس اداره آموزش های رسمی و قناد کارشناس مسئول کاردانش سازمان جهاد کشاورزی استان، با همراهی علوی معاون آموزشی شهرستان ...

باید استراتژی مناسب وبرنامه جامعی برای آموزش سواد مالی در مدارس تدوین گردد

باید استراتژی مناسب وبرنامه جامعی برای آموزش سواد مالی در مدارس تدوین گردد

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه ، وبینارآموزش سواد مالی بارویکرد کارآفرینی باحضور مهندس محمدمهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش ودکتر عشقی رئیس ساز مان بورس واوراق ...

صفحه 1 از 4 1 2 4