برچسب: بهارستان

ایجاد سوادآموزی اقتدا به سیره ی نبوی و سنت علوی

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت روزجهانی سوادآموزی،باصدورپیامی گفت:بنیانگذارکبیرانقلاب اسلامی،در بهاری‌ترین روزهای انقلاب،بااقتدابه سیره نبوی وسنت علوی وایجادنهضت سوادآموزی زمینه ساز احیای این سنت الهی واسلامی،درایران شدند. ...

نهضت عاشورابازدارنده،ازحرکت درکوره راه ضلات،وچراغ هدایتی درصراط مستقیم ولایت

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در پیام گرامی داشت روز خبرنگار گفت: نهضت عاشورای حسینی«ع» حرکت عظیمی است که می‌خواهدمخاطب راازحرکت درکوره راه ضلات،بازداشته،ودرصراط مستقیم ولایت،به روشنی،حقیقت،آزادی،آزاد مردی ...

مشارکت50هنرجووهنرآموزبیرجندی درنمایشگاه ایده،خانه،فن بازار/هنرستان ها مرجع اشتغال پایدار و تولیدمحصولات دانش بنیان

مشارکت50هنرجووهنرآموزبیرجندی درنمایشگاه ایده،خانه،فن بازار/هنرستان ها مرجع اشتغال پایدار و تولیدمحصولات دانش بنیان

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: هنرجویان و هنر آموزان هنرستان های مرکز استان با 5 غرفه، نقش مؤثری در نمایشگاه ایده، خانه و فن بازار ایفا می ...

عرفه،روزخوشه چینی ازدشت معرفت،و قربانی کردن نفس،برای حضوردرمحضرکبریایی

عرفه،روزخوشه چینی ازدشت معرفت،و قربانی کردن نفس،برای حضوردرمحضرکبریایی

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان جنوبی،درپیامی به مناسبت فرارسیدن روزعرفه و عیدقربان ابراز داشت:عرفه،روزخوشه ‏چینى بندگان،از پهن دشت معرفت الهى،وقربانی کردن نفس اماره،درقربانگاه عشق،برای همنشینی با ملکوتیان وحضوردرمحضرکبریایی معبود است. ...

عرفه،روزخوشه چینی ازدشت معرفت،و قربانی کردن نفس،برای حضوردرمحضرکبریایی

عرفه،روزخوشه چینی ازدشت معرفت،و قربانی کردن نفس،برای حضوردرمحضرکبریایی

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان جنوبی،درپیامی به مناسبت فرارسیدن روزعرفه و عیدقربان ابراز داشت:عرفه،روزخوشه ‏چینى بندگان،از پهن دشت معرفت الهى،وقربانی کردن نفس اماره،درقربانگاه عشق،برای همنشینی با ملکوتیان وحضوردرمحضرکبریایی معبود است. ...

عرفه،روزخوشه چینی ازدشت معرفت،و قربانی کردن نفس،برای حضوردرمحضرکبریایی

عرفه،روزخوشه چینی ازدشت معرفت،و قربانی کردن نفس،برای حضوردرمحضرکبریایی

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان جنوبی،درپیامی به مناسبت فرارسیدن روزعرفه و عیدقربان ابراز داشت:عرفه،روزخوشه ‏چینى بندگان،از پهن دشت معرفت الهى،وقربانی کردن نفس اماره،درقربانگاه عشق،برای همنشینی با ملکوتیان وحضوردرمحضرکبریایی معبود است. ...

صفحه 1 از 7 1 2 7