بی‌تردید توسعۀ کشور در گرو توسعۀ آموزش و پرورش است/ وظیفۀ خطیر و بسیار مهم تربیت انسان، بر عهدۀ معلمان و نهاد آموزش و پرورش است/ مدارس دولتی پرچمداران آموزش عمومی در کشور هستند

رئیس جمهور از اراده جدی دولت برای ارتقای شاخص‌های عدالت آموزشی و مردمی کردن آموزش و پرورش خبر داد و بر اجرای دقیق و کامل سند تحول بنیادین آموزش و...

صفحه 1 از 10 1 2 10