توسعه مدارس کارآمد و مدیریت مبتنی بر مدرسه محوری در شرایط خاص شیوع کرونا با محوریت قرار دادن مدارس الگو

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان عنوان کرد: توسعه مدارس کارآمد و مدیریت مبتنی بر مدرسه محوری در شرایط خاص شیوع کرونا با محوریت قرار دادن مدارس الگو می‌باشد....

معیار کارکرد مدیران و شاخص حکمرانی سنجیده در تمامی حوزه ها، توانایی حل پایدار مسائل است / اتلاف منابع و عدم تحقق اهداف از نبود برنامه ریزی صحیح ناشی می شود

معیار کارکرد مدیران و شاخص حکمرانی سنجیده در تمامی حوزه ها، توانایی حل پایدار مسائل است / اتلاف منابع و عدم تحقق اهداف از نبود برنامه ریزی صحیح ناشی می شود

وزیر آموزش و پرورش در نشست با کارکنان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع با اشاره به اینکه معیار کارکرد مدیران و شاخص حکمرانی سنجیده در تمامی حوزه ها، توانایی...

مشارکت سایر دستگاه‌ها در حوزه‌ تعلیم و تربیت عاملی جهت پیشبرد اهداف و اجرای مصوبات شوراهای آموزش و پرورش است

مشارکت سایر دستگاه‌ها در حوزه‌ تعلیم و تربیت عاملی جهت پیشبرد اهداف و اجرای مصوبات شوراهای آموزش و پرورش است

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه عنوان کرد: مشارکت سایر دستگاه‌ها در حوزه‌ تعلیم و تربیت عاملی جهت پیشبرد اهداف و اجرای مصوبات شوراهای آموزش و پرورش است. ...

انتخاب شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه به عنوان شورای برتر در سطح کشور/ تقدیر معاون اول رییس جمهور از استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش استان

انتخاب شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه به عنوان شورای برتر در سطح کشور/ تقدیر معاون اول رییس جمهور از استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش استان

برای دومین سال متوالی شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه به عنوان شورای برتر در میان شوراهای آموزش و پرورش سراسر کشور برگزیده شد. ...

صفحه 17 از 17 1 16 17