تمامی تلاشها واقدامات باید درراستای تکریم هرچه بیشتر همکاران فرهنگی قرارگیرد

معاون پژوهش برنامه ریزی وتوسعه منابع اداره کل در جلسه هماهنگی بیشتر با مدیریت وکارکنان بیمه دانا استان اردبیل گفت: تمامی تلاشها واقدامات باید درراستای تکریم هرچه بیشتر همکاران فرهنگی...

صفحه 1 از 23 1 2 23