شهدای گمنام طریق پیمودن مسر قرب الهی را برای جاماندگان به تصویر می‌کشند
دانش‌آموزان به‌دنبال خودسازی و جامعه‌سازی باشند
شهدا جلوه اصلی هویت ملی کشور هستند
پوشش تحصیلی ۱۰۰ درصدی در مناطق مرزی از اولویت‌های دولت است
توانمندسازی معلمان در حوزه فناوری‌های نوپدید و آموزش‌های مجازی
هیچ محتوایی در دسترس نیست