برچسب: گهواره

حضرت امام(ره) نگاه عمیقی به آموزش و پرورش داشتند/ موفقیت های جامعه بدون توجه به آموزش و پرورش، پایدار نخواهد بود

حضرت امام(ره) نگاه عمیقی به آموزش و پرورش داشتند/ موفقیت های جامعه بدون توجه به آموزش و پرورش، پایدار نخواهد بود

وزیر آموزش و پرورش در دیدار با یادگار امام با اشاره به این که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی نگاه عمیقی به آموزش و پرورش داشتند، اظهار کرد: موفقیت های جامعه ...

حضرت امام(ره) نگاه عمیقی به «آموزش و پرورش» داشتند/ موفقیت های جامعه بدون توجه به آموزش و پرورش، پایدار نخواهد بود

حضرت امام(ره) نگاه عمیقی به «آموزش و پرورش» داشتند/ موفقیت های جامعه بدون توجه به آموزش و پرورش، پایدار نخواهد بود

وزیر آموزش و پرورش در دیدار با یادگار امام با اشاره به این که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی نگاه عمیقی به آموزش و پرورش داشتند، اظهار کرد: موفقیت های جامعه ...