برچسب: کرمانشاه

مشارکت سایر دستگاه‌ها در حوزه‌ تعلیم و تربیت عاملی جهت پیشبرد اهداف و اجرای مصوبات شوراهای آموزش و پرورش است

مشارکت سایر دستگاه‌ها در حوزه‌ تعلیم و تربیت عاملی جهت پیشبرد اهداف و اجرای مصوبات شوراهای آموزش و پرورش است

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه عنوان کرد: مشارکت سایر دستگاه‌ها در حوزه‌ تعلیم و تربیت عاملی جهت پیشبرد اهداف و اجرای مصوبات شوراهای آموزش و پرورش است. ...

انتخاب شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه به عنوان شورای برتر در سطح کشور/ تقدیر معاون اول رییس جمهور از استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش استان

انتخاب شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه به عنوان شورای برتر در سطح کشور/ تقدیر معاون اول رییس جمهور از استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش استان

برای دومین سال متوالی شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه به عنوان شورای برتر در میان شوراهای آموزش و پرورش سراسر کشور برگزیده شد. ...

صفحه 20 از 20 1 19 20