برچسب: پردیس

پذیرش صحیح، پاسخگویی به ابهامات و رفع نگرانی موجود خانواده ها، از وظایف انسانی و سازمانی عوامل مدرسه است

پذیرش صحیح، پاسخگویی به ابهامات و رفع نگرانی موجود خانواده ها، از وظایف انسانی و سازمانی عوامل مدرسه است

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش گلستان در همایش گروه های آموزشی ابتدایی استان گفت: پذیرش صحیح، پاسخگویی به ابهامات و رفع نگرانی موجود خانواده ها، از وظایف انسانی و ...

نشست ویژه روسای پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان با رئیس هیات رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش خراسان رضوی

نشست ویژه روسای پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان با رئیس هیات رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش خراسان رضوی

جلسه مشترک روسا و مسئولین حراست پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان با رئیس هیات رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش خراسان رضوی با هدف آشنایی با قانون رسیدگی به ...

صفحه 1 از 38 1 2 &هلیپ; 38