برچسب: نهاوند

در پالایش مدرسه محور به 87درصد ودر پالایش اسمی اولیاء بی سوادان به 71 درصد در استان همدان رسیده ایم .

در پالایش مدرسه محور به 87درصد ودر پالایش اسمی اولیاء بی سوادان به 71 درصد در استان همدان رسیده ایم .

سرپرست معاونت سوادآموزی استان همدان در جلسه شورای معاونین و روسا در تشریح، تبیین و پیگیری طرح پالایش اطلاعات اسمی مدرسه محور اولیاء بی سوادان گفت: در پالایش مدرسه محور ...

در پالایش مدرسه محور به 87درصد ودر پالایش اسمی اولیاء بی سوادان به 71 درصد در استان همدان رسیده ایم .

در پالایش مدرسه محور به 87درصد ودر پالایش اسمی اولیاء بی سوادان به 71 درصد در استان همدان رسیده ایم .

سرپرست معاونت سوادآموزی استان همدان در جلسه شورای معاونین و روسا در تشریح، تبیین و پیگیری طرح پالایش اطلاعات اسمی مدرسه محور اولیاء بی سوادان گفت: در پالایش مدرسه محور ...