برچسب: متوسطه اول

ارائه خدمات مشاوره‌ای به دانش‌آموزان در مراکز و هسته‌های مشاوره آموزش و پرورش انجام می‌شود

ارائه خدمات مشاوره‌ای به دانش‌آموزان در مراکز و هسته‌های مشاوره آموزش و پرورش انجام می‌شود

رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره‌ کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از ارائه خدمات مشاوره‌ای به دانش‌آموزان در مراکز و هسته‌های مشاوره آموزش و پرورش استان خبر داد. ...

صفحه 1 از 160 1 2 &هلیپ; 160