برچسب: فریدونکنار

پالایش اسمی مدرسه‌محور نخستین و مهم‌ترین راه شناسایی افراد کم‌سواد و بی‌سواد است

پالایش اسمی مدرسه‌محور نخستین و مهم‌ترین راه شناسایی افراد کم‌سواد و بی‌سواد است

سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه پالایش اسمی مدرسه‌محور نخستین و مهم‌ترین راه شناسایی افراد کم‌سواد و بی‌سواد است، گفت: با این روش تاکنون بیش از ...

حفظ و ارتقای رتبه کشوری سطح سواد استان مازندران حاصل تلاش معاونت سواد‌آموزی استان در ۸ سال گذشته است .

حفظ و ارتقای رتبه کشوری سطح سواد استان مازندران حاصل تلاش معاونت سواد‌آموزی استان در ۸ سال گذشته است .

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش مازندران در آیین تجلیل از بازنشستگان اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران گفت: حفظ و ارتقای رتبه کشوری سطح سواد استان مازندران حاصل تلاش معاونت سواد‌آموزی ...