برچسب: شهریار

آغاز اولین رویداد پیشخوان با رویکرد، پرورش، یادگیری، شبکه سازی، خلاقیت، آموزش، نوآوری

آغاز اولین رویداد پیشخوان با رویکرد، پرورش، یادگیری، شبکه سازی، خلاقیت، آموزش، نوآوری

سعید دهنوی از آغاز اولین رویداد پیشخوان با رویکرد، پرورش، یادگیری، شبکه سازی، خلاقیت، آموزش، نوآوری در معاونت پرورشی و فرهنگی شهرستان‌های استان تهران در اردوگاه شهید منتظری شهریار خبرداد. ...

آغاز اولین رویداد پیشخان با رویکرد، پرورش، یادگیری، شبکه سازی، خلاقیت، آموزش، نوآوری

آغاز اولین رویداد پیشخان با رویکرد، پرورش، یادگیری، شبکه سازی، خلاقیت، آموزش، نوآوری

سعید دهنوی از آغاز اولین رویداد پیشخان با رویکرد، پرورش، یادگیری، شبکه سازی، خلاقیت، آموزش، نوآوری در معاونت پرورشی و فرهنگی شهرستان‌های استان تهران در اردوگاه شهید منتظری شهریار خبرداد. ...

صفحه 1 از 6 1 2 6