برچسب: شاهین شهر

تعطیلی آموزش حضوری در روز چهارشنبه بیست و چهارم و پنج شنبه بیست و پنجم آذرماه در برخی شهرستانهای استان اصفهان

تعطیلی آموزش حضوری در روز چهارشنبه بیست و چهارم و پنج شنبه بیست و پنجم آذرماه در برخی شهرستانهای استان اصفهان

براساس مصوبه کار گروه شرایط اضطرار آلودگی هوا فعالیت حضوری دانش آموزان در تمامی واحدهای آموزشی در روز چهارشنبه بیست و چهارم آذرماه و پنج شنبه بیست و پنجم آذرماه در ...

صفحه 1 از 2 1 2