برچسب: رامهرمز

معلمان ابتدایی نقش بی بدیلی در تربیت نسل های آینده انقلاب ایفا می کنند/ضرورت توجه به ارتقای شاخص نیروی انسانی در حوزه آموزش ابتدایی/کیفیت بخشی در حوزه آموزش مهمترین ضرورت حال حاضر آموزش و پرورش ابتدایی است

معلمان ابتدایی نقش بی بدیلی در تربیت نسل های آینده انقلاب ایفا می کنند/ضرورت توجه به ارتقای شاخص نیروی انسانی در حوزه آموزش ابتدایی/کیفیت بخشی در حوزه آموزش مهمترین ضرورت حال حاضر آموزش و پرورش ابتدایی است

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان با تاکید بر نقش بی بدیل معلمان ابتدایی در تربیت نسل های آینده انقلاب؛ خاطرنشان کرد: ارتقای شاخص نیروی انسانی و کیفیت بخشی ...

کسب مقام برتر کشوری جشنواره معلم پژوهنده توسط معلم خوزستانی/اولویت بخشی به استفاده از ظرفیت معلمان پژوهشگر در اجرای برنامه های عملکردی/پژوهش نقشه راه پیشبرد اهداف عالی آموزش و پرورش خوزستان

کسب مقام برتر کشوری جشنواره معلم پژوهنده توسط معلم خوزستانی/اولویت بخشی به استفاده از ظرفیت معلمان پژوهشگر در اجرای برنامه های عملکردی/پژوهش نقشه راه پیشبرد اهداف عالی آموزش و پرورش خوزستان

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به کسب رتبه برتر کشوری جشنواره معلمان پژوهنده توسط معلم خوزستانی، اظهار کرد: معلمان پژوهشگر بهترین راهبران برنامه های عملکردی در استان هستند ...

سند تحول بنیادین قانون اساسی آموزش و پرورش است/نیروی انسانی مهمترین شاخصه توسعه جوامع انسانی/جذب مشارکت خیرین مدرسه ساز در اولویت برنامه های عملکردی

سند تحول بنیادین قانون اساسی آموزش و پرورش است/نیروی انسانی مهمترین شاخصه توسعه جوامع انسانی/جذب مشارکت خیرین مدرسه ساز در اولویت برنامه های عملکردی

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه سند تحول بنیادین قانون اساسی آموزش و پرورش است؛ اظهار کرد: توجه به نیروی انسانی به عنوان شاخصه اصلی توسعه جامعه به ...