برچسب: دلوار

وزیر آموزش و پرورش واردبوشهر شد

وزیر آموزش و پرورش واردبوشهر شد

بوشهر(پانا)_ محسن حاجی میرزایی در فرودگاه بین المللی بوشهر مورد استقبال رسمی   استاندار ، معاونین استاندار ، مدیران کل استانداری ، مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر ،  معاونین ...