برچسب: خمیر

ایجاد رشته معدن و حمایت ۱۰ میلیارد ریالی استاندار هرمزگان جهت خرید تجهیزات/ توسعه رشته های نظری مقطع متوسطه

ایجاد رشته معدن و حمایت ۱۰ میلیارد ریالی استاندار هرمزگان جهت خرید تجهیزات/ توسعه رشته های نظری مقطع متوسطه

در جلسه شورای اداری استان هرمزگان، با توجه به نیازسنجی و ظرفیت منطقه ، رشته معدن با حمایت ۱۰ میلیارد ریالی استاندار هرمزگان جهت خرید تجهیزات این رشته، همچنین توسعه ...

صفحه 1 از 2 1 2