برچسب: جویبار

کرونا در یک قدمی مدارس مازندران

کرونا در یک قدمی مدارس مازندران

ساری - ایرنا - پایش و بررسی بازرسان بهداشتی از عادی‌انگاری محرز کرونایی در مدارس مازندران و همچنین بی‌توجهی دانش‌آموزان به استفاده از ماسک و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در کلاس‌های ...