برچسب: جلفا

رقابت آثار منتخب دانش آموزان آذربایجان شرقی در مرحله نهایی جشنواره شادمانه‌های برفی سازمان دانش آموزی

رقابت آثار منتخب دانش آموزان آذربایجان شرقی در مرحله نهایی جشنواره شادمانه‌های برفی سازمان دانش آموزی

مدیر سازمان دانش آموزی آذربایجان شرقی گفت آثار شش نفر از دانش آموزان استان به مرحله نهایی جشنواره شادمانه‌های برفی سازمان دانش آموزی راه یافته و در سامانه ارتباطی پیشتازان ...