برچسب: تبریز

دوره آموزشی توانمند سازی روسای ادارات و مدیران مدارس استعداد های درخشان قطب سه کشور در تبریز برگزار شد

دوره آموزشی توانمند سازی روسای ادارات و مدیران مدارس استعداد های درخشان قطب سه کشور در تبریز برگزار شد

برنامه دوره آموزشی توانمند سازی روسای ادارات و مدیران مدارس استعداد های درخشان قطب سه کشور با عنوان مدیریت مشارکتی در سطح مدرسه با حضور رییس سازمان ملی پرورش استعدادهای ...

صفحه 1 از 35 1 2 &هلیپ; 35