برچسب: بستان آباد

مدیر آموزش وپرورش منطقه بستان آباد: بازگشایی مدارس را با برنامه ریزی دقیق وهماهنگی کامل بصورت مطلوب عملی خواهیم کرد

مدیر آموزش وپرورش منطقه بستان آباد: بازگشایی مدارس را با برنامه ریزی دقیق وهماهنگی کامل بصورت مطلوب عملی خواهیم کرد

مدیر آموزش وپرورش منطقه بستان آباد از آمادگی اکیب آموزش و پرورش منطقه خبر داد وگفت: درهر شرایطی بازگشایی مدارس را با برنامه ریزی دقیق وهماهنگی کامل با پای کار ...