برچسب: استخدام

بررسی صلاحیت عمومی حدود ۵۰۰۰ نفر از نیروهای مشمول قانون تعیین تکلیف در هسته گزینش آموزش و پرورش استان لرستان

بررسی صلاحیت عمومی حدود ۵۰۰۰ نفر از نیروهای مشمول قانون تعیین تکلیف در هسته گزینش آموزش و پرورش استان لرستان

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان،کیانوش احمدی مدیر هسته گزینش گفت: در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف ...

صفحه 1 از 98 1 2 &هلیپ; 98