برچسب: استان خراسان جنوبی

الگوی حکمرانی نظام تربیتی،بایدبرگرفته ازحکومت امام عصر (عج)باشد

وزیرآموزش وپرورش گفت:الگوی حکمرانی نظام تربیتی درجمهوری اسلامی بایدبرگرفته ازحکومت وحکمرانی امام عصر«عج» باشد،دراین صورت است که می توان مدعی شد،شکوفایی علم،تربیت وعدالت،پیوست تمام اعمالی است که ازحکومت اسلامی داریم. ...

پروژه مهر فرصتی مناسب برای معرفی خراسان جنوبی

استاندارخراسان جنوبی، پروژه مهررافرصتی مناسب،برای معرفی استان دانست وگفت:درزمینه اجرای پروژه مهرونواخته شدن زنگ بازگشایی مدارس،بین استانها رقابت جدی است؛وهراستانی،سعی دارد،دراستفاده ازظرفیت رسانه ملی،برای ارائه برنامه‌های خود پیشرو باشد. ...

حضور5هزاردانش آموزان ولایی استان،دردهمین سوگواره سراسری أحلی من العسل/تجدیدمیثاق700دانش آموزمرکزاستان،باولایت

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از حضور بیش از 5 هزار دانش آموزان عاشورایی، ولایتمدار و انقلابی خراسان جنوبی در دهمین دوره سوگواره سراسری أحلی من العسل استان ...

صفحه 1 از 23 1 2 23