برچسب: اردکان

مشکلات مربوط به حوزه رفاه معلمان، نوسازی مدارس، امکانات و تجهیزات هنرستان‌ها باید مرتفع شود

مشکلات مربوط به حوزه رفاه معلمان، نوسازی مدارس، امکانات و تجهیزات هنرستان‌ها باید مرتفع شود

تهران (پانا) - نماینده مردم شهرستان اردکان در مجلس شورای اسلامی، در نشست با مدیر کل آموزش و پرورش  گفت دانش‌آموزان در سیستم آموزشی آموزش و پرورش تربیت می‌شوند و زمانی ...

مشکلات مربوط به  حوزه رفاه معلمان، نوسازی مدارس، امکانات و تجهیزات هنرستان‌ها باید مرتفع شود

مشکلات مربوط به  حوزه رفاه معلمان، نوسازی مدارس، امکانات و تجهیزات هنرستان‌ها باید مرتفع شود

تهران (پانا) - نماینده مردم شهرستان اردکان در مجلس شورای اسلامی، در نشست با مدیر کل آموزش و پرورش  گفت دانش‌آموزان در سیستم آموزشی آموزش و پرورش تربیت می‌شوند و زمانی ...

مسائل مربوط به  حوزه ی رفاه معلمان، نوسازی مدارس، امکانات و تجهیزات هنرستان‌ها باید مرتفع شود

مسائل مربوط به  حوزه ی رفاه معلمان، نوسازی مدارس، امکانات و تجهیزات هنرستان‌ها باید مرتفع شود

محمدرضا دشتی اردکانی نماینده مردم شریف شهرستان اردکان در مجلس شورای اسلامی ،در نشست با مدیر کل آموزش و پرورش  گفت: دانش آموزان در سیستم آموزشی آموزش و پرورش تربیت می ...