برچسب: احکام

اعتقاد راسخ مردم ایران به اسلام و التزام آنها به احکام شرعی و اسلامی از جمله عوامل اصلی شکل گیری انقلاب اسلامی بود

اعتقاد راسخ مردم ایران به اسلام و التزام آنها به احکام شرعی و اسلامی از جمله عوامل اصلی شکل گیری انقلاب اسلامی بود

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: اعتقاد راسخ مردم ایران به اسلام و التزام آنها به احکام شرعی و اسلامی از جمله عوامل اصلی شکل گیری انقلاب اسلامی بود. ...

صفحه 20 از 20 1 19 20