برچسب: آمل

درخشش فرهنگی مازندرانی در مرحله کشوری دهمین جشنواره تجارب برتر تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی

درخشش فرهنگی مازندرانی در مرحله کشوری دهمین جشنواره تجارب برتر تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی

ولی اله رمضانی همکار فرهنگی در شهرستان آمل با درخشش در مرحله کشوری دهمین جشنواره تجارب برتر تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی، مقام سوم این جشنواره ...

صفحه 1 از 3 1 2 3