برچسب: آستارا

تقویت بنیه علمی ، جلوگیری از تکرار پایه وافت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی از اهداف برنامه تعمیق و تثبیت یادگیری است

معاون آموزش ابتدایی استان گیلان، با حضور در جلسه مدیران ومعلمان ابتدایی و راهبران آموزشی شهرستان آستارا براهتمام جدی برنامه ها و فعالیت های آموزش ابتدایی تاکید نمود . ...