برچسب: آباده

یکی از مهم ترین رسالت های محوری آموزش و پرورش کمک به تحقق ابعاد گوناگون هویت در دانش آموزان می باشد

مدیر آموزش پرورش شهرستان آباده گفت: لازم است آموزش و پرورش با تحلیل مجدد کتب درسی و توجه به برنامه درسی ملی محتوای کتابهای درسـی و فعالیتهـای فرهنگی شناخت لازم ...

رکوردزنی کم نظیر آموزش وپرورش فارس باپایان یافتن کار اسکان مهمانان نوروزی درمدارس/اسکان بیش ازیک میلیون ونهصد وهشت هزارنفرروز در مدارس فارس

رکوردزنی کم نظیر آموزش وپرورش فارس باپایان یافتن کار اسکان مهمانان نوروزی درمدارس/اسکان بیش ازیک میلیون ونهصد وهشت هزارنفرروز در مدارس فارس

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: باپایان یافتن کاراسکان درمدارس استان، ۶۵۳ هزار وهشتصد وچهل و نه نفر درقالب ۱۵۵ هزار و چهارصدو هفتاد و هفت خانواده و در مجموع ...

با موافقت سازمان برنامه و بودجه ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت باقیمانده پاداش پایان خدمت فرهنگیان تخصیص یافت

با موافقت سازمان برنامه و بودجه ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت باقیمانده پاداش پایان خدمت فرهنگیان تخصیص یافت

نماینده مردم آباده، سرچهان و آباده در مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبختانه با پی گیری های انجام شده و با موافقت سازمان برنامه و بودجه ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد ...

کانون‌های فرهنگی تربیتی مشمول معافیت‌های قانونی با رعایت الگوی مصرف برق، آب و گاز شدند

کانون‌های فرهنگی تربیتی مشمول معافیت‌های قانونی با رعایت الگوی مصرف برق، آب و گاز شدند

تهران (پانا) - بخشنامه معافیت کانون‌های فرهنگی تربیتی در صورت رعایت الگوی مصرف آب، برق و گاز طبیعی با امضای علی الهیارترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع به استان‌ها ...

به نام معلم

به نام معلم

آباده (پانا) - باز هم اردیبهشت آمد، ماهی که عطر بهار نارنجش فضای کوچه مدرسه‌ها را پر از عطر مهربانی می‌کرد و ترنم صدای دلنشین بچه‌ها تنها صوتی بود که ...

صفحه 1 از 2 1 2